Skip to main content

Karlfeldtsamfundets 
priser och utmärkelser

Karlfeldt
priset

Karlfeldtsamfundets stora pris på 75.000 kronor

Vart tredje år delar Karlfeldtsamfundet ut Karlfeldtpriset på 75.000 kronor till en konstnär som arbetat inom Erik Axel Karlfeldts egen sfär, främst den lyriska, eller till en forskare som bidragit till förståelsen av Karlfeldts diktning och tid. Pristagare utses av en av styrelsen tillsatt priskommitté bestående av fyra ledamöter. I priskommittén skall finnas en företrädare för litteraturvetenskaplig forskning eller litteraturkritik, en för diktkonst, en för musik- eller bildkonst samt en representant för samfundets styrelse, tillika ordförande i priskommittén. Karlfeldtpriset instiftades 1988.

Ungdomens Karlfeldtpris

Ungdomens Karlfeldtpris är instiftat av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Syftet bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar skall stimuleras att läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar kring hans diktning i en uppsats. 

Uppsatsen ska handla om Erik Axel Karlfeldt och ha huvudsakligt fokus på hans diktning. Hans liv och verksamhet kan också behandlas där det passar in i sammanhanget. Uppsatsen ska ha ett omfång om minst tvåtusen (2000) ord, direkta citat oräknade. Uppsatsen bedöms av en jury som tillsätts av Karlfeldtsamfundets styrelse. Juryn fastställer pristagare och prissumma och beslutar också om ev. delning av priset. Prissumman är på maximalt 10 000 kronor. Tävlingsbidrag skickas senast 15 juni som e-post till Anders Back: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Uppge mejladress samt postadress och i förekommande fall skola och handledare. 


Följande uppsatser har inte ännu lagts in
 • 2022
  Sara Dahlfors
  Karlfeldt, krig och kärlek
 • 2022
  Frida Moberg
  Karlfeldt – kärlek och komplexa relationer
 • 2022
  Ronja Perjans
  Att uppskatta livet
 • 2021
  Malika Bakic
  Erik Axel Karlfeldt – Höstens vår
 • 2021
  Filip Matsson
  En fader

Högskolepriset

Karlfeldtsamfundet utlyser årligen en uppsatstävling för uppsatsskribenter på B- och C-nivå inom litteraturvetenskap eller angränsande ämnen. Uppsatsen ska behandla Erik Axel Karlfeldts diktning och författarskap. Prissumman är 15 000 kronor. Sista inlämningsdatum för nästa uppsatstävling är den 15 juni 2024.

Uppsats skickas till Karlfeldtsamfundet, dels i papperskopia till: Anders Back, Rältlindor, Korpholsvägen 30, 793 93 Djura
och dels som e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det ska framgå när och vid vilket lärosäte uppsatsen är skriven. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Anders Back via ovanstående e-postadress.

Karlfeldtmedaljen


Karlfeldtmedaljen är en hedersbevisning till personer som gjort betydande insatser för att levandegöra minnet av Erik Axel Karlfeldts dikt och liv.

Karl Ivar Hildeman, framliden professor i litteratur och Karlfeldtspecialist och tidigare ordförande i Karlfeldtsamfundet, talar bl.a. i boken En Löskerkarl, En Karlfeldtsbok (Årsutgåva Nr 8 av 1977) om "de tre linjerna" i EAK's diktning, den röda, den svarta och den blå linjen, där den röda står för kärleken, den svarta står för skam, skuld och förgängelse, och till sist den blå, står för hembygden, blå som Dalälvens vatten. Vid diskussioner kring framtagandet av en Karlfeldtmedalj kom Carin von Sydow med förslaget att medaljens band skulle ha just färgerna rött, svart och blått som väl symboliserar Karlfeldts tre linjer, enligt Hildeman. Och så blev det.

Karlfeldtmedaljörer


 • 2023

  Gunilla Stenman Jacobson, Odd Zschiedrich och Adriano De Angeli

 • 2022
  Lars Hjertner
 • 2021
  Bengt Jonsell
 • 2019
  Jørgen Straarup
 • 2018
  Ebba Nordström och Claes-Bertil Ytterberg
 • 2017
  Margi Fält
 • 2016
  Jörgen Eriksson
 • 2015
  Eva-Britta Ståhl
 • 2014
  Gunbritt Berggren
 • 2013
  Arne Forsell och Hans Barenthein
 • 2011
  Hans Åkerlund och Anja Tengnér
 • 2010
  Margareta Höglund och Barbro Wahlberg
 • 2008
  Christer Åsberg och Lars Falk
 • 2007
  Gunnar Lundh
 • 2006
  Bo Berggren
 • 2005
  Hans Landberg och Carin von Sydow
 • 2004
  Åke Park
 • 2003
  Jöran Mjöberg
 • 2002
  Arne Eriksson och Lars von Sydow
 • 2001
  Ulla Ferbas, Åke Lilliestam, Gösta Berglund, Kersti Jobs-Björklöf och Nygårds Kersti Bond
 • 2000
  Thage Annerbo och Erik M Yrgård
 • 1999
  John Westas
 • 1998
  Ann-Marie och Sven Perers samt Lars-Erik Linnarsson
 • 1996
  Ann Sonnerman
 • 1994
  Seth Karlsson
 • 1993
  Göte Pettersson
 • 1990
  Majt Banck och Ingegerd Fries
 • 1989
  Sune och Mary Karlfeldt, Anna Karlfeldt-Larsson, Ulla Barenthein, Anna och Jan-Anders Thomasson